ShopZ missioon - lihtne e-kaubandus ja võimalus igaühel tooted rahaks teha

ShopZ missioon - lihtne e-kaubandus ja võimalus igaühel tooted rahaks teha

Meie missioon pole teha pelgalt e-poode, vaid luua terviklik müügiplatvorm, mis aitab kiirelt luua, kasvatada ja juhtida e-poodi. Toome füüsilised poed e-keskkonda, aga muudame need veel paremaks, pakkudes platvormi, kuhu on ühendatud nii ladu, tarne kui ka turunduse tugi.

Our mission is not just to make e-shops, but to create a comprehensive sales platform that helps to quickly create, grow and manage an e-shop. We bring physical stores to the e-environment, but we make them even better by offering a platform that combines warehouse, delivery and marketing support.